Thông tin chi tiết:
Trần Đình Hải
Phó hiệu trưởng Trần Đình Hải
Ngày tháng năm sinh 29/09/1966
Giới tính Nam
Trình độ Cao Đẳng
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Hiệu trưởng